24 maja, 2024
OSTATNIO!
  • Home
  • Technologie
  • Zbiornik ciśnieniowy — do czego służy i czy zawsze jest potrzebny?
24 lutego, 2023

Zbiornik ciśnieniowy — do czego służy i czy zawsze jest potrzebny?

Autor 0 154 Views

Każdy system sprężonego powietrza jest inny. Ma to bezpośredni związek z charakterystyką funkcjonalną konkretnej instalacji, zastosowanym wyposażeniem dodatkowym, sposobem działania, liczbą i rodzajem odbiorników końcowych oraz wieloma innymi czynnikami. Dlatego nie jest tak łatwo określić, kiedy układ pneumatyczny potrzebuje zbiornika powietrza. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem, a także podpowiadamy, kiedy instalacja powinna być wyposażona w zbiornik ciśnieniowy i jakie są jego funkcje.

Czym jest zbiornik ciśnieniowy?

Zbiornik sprężonego powietrza jest również nazywany zbiornikiem ciśnieniowym i jest częścią wielu systemów produkcji sprężonego powietrza. W zbiorniku ciśnieniowym sprężone powietrze jest utrzymywane pod wysokim ciśnieniem po osuszeniu i filtrowaniu, ale przed odbiornikami końcowymi. Zbiornik ciśnieniowy jest ładowany do ciśnienia wyższego niż wymaga tego system, tworząc korzystną różnicę ciśnień, aby w razie potrzeby uwolnić sprężone powietrze. Zbiornik sprężonego powietrza pełni w systemie wiele różnych funkcji. Oprócz zadania regulacji ciśnienia w układzie sprężonego powietrza, zbiornik ciśnieniowy odpowiada również za magazynowanie gazu, tłumienie pulsacji otoczenia pochodzącego ze sprężarki oraz efekt chłodzenia. Odpowiednio zwymiarowany i dobrze działający zbiornik sprężonego powietrza poprawia ogólną wydajność układu sprężonego powietrza i zapobiega spadkom ciśnienia.

Rola zbiornika ciśnieniowego powietrza w instalacjach sprężonego powietrza

Jak już wspomnieliśmy nazywając zbiornik sprężonego powietrza zbiornikiem ciśnieniowym, podajemy jego najbardziej oczywiste zastosowanie. Tym samym należy rozumieć, że wyrównuje one ciśnienie w całym układzie. Ponadto zbiornik ciśnieniowy działa jak rodzaj baterii. Sprężone powietrze jest w nim magazynowane, gotowe do użycia i dostarczane do układu w dowolnym momencie. Oznacza to, że często mniejsze dawki sprężonego powietrza mogą być dostarczane do instalacji bez konieczności każdorazowego uruchamiania sprężarki. W typowym systemie sprężonego powietrza mamy zasobnik podstawowy i rezerwowy na określoną ilość sprężonego powietrza, które jest wytwarzane i rozprowadzane po całym zakładzie do celów produkcyjnych. Zbiornik ciśnieniowy działa jako bufor między sprężarkami powietrza zakładu produkcyjnego a systemem dystrybucji. Jego zadaniem jest również wyrównanie ciśnienia sprężonego gazu. Dlatego każdy zbiornik ciśnieniowy posiada zawór zwrotny do utrzymania ciśnienia i odpowiedniej ilości powietrza, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz zawór spustowy do odprowadzania skroplin. Warto wiedzieć, że zbiorniki ciśnieniowe spełniają swoje zadanie nie tylko przy stosowaniu sprężonego powietrza, ale także innych gazów używanych w układach pneumatycznych i ciśnieniowych.

Czy zbiornik ciśnieniowy zawsze jest potrzebny?

W ostatnich latach gwałtownie wzrosło wykorzystanie sprężonego powietrza w obiektach przemysłowych, produkcyjnych czy serwisowych. W związku z tym wzrosło również zapotrzebowanie na sprężarki. Systemy zasilania sprężonym powietrzem stosowane przez firmy stają się coraz bardziej złożone, a sprężone gazy są wykorzystywane w wielu zastosowaniach w fabryce. To z kolei zwiększa zapotrzebowanie na zbiornik powietrza pod ciśnieniem. Eksperci zalecają instalowanie zbiornika sprężonego powietrza w systemach, w których zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest zmienne. Dzięki doborowi odpowiedniej pojemności zbiornika ciśnieniowego zmagazynowany w nim sprężony gaz można wykorzystać bez konieczności każdorazowego uruchamiania kompresora. To z kolei oznacza optymalizację pracy układu sprężonego powietrza, co zwiększa jego wydajność i zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Często zdarza się, że używa się więcej niż jednego zbiornika sprężonego powietrza. Dodatkowy zbiornik ciśnieniowy zwiększa zdolność systemu do obsługi procesów o wyższym zapotrzebowaniu na powietrze, nawet jeśli są one zlokalizowane daleko od głównej sprężarki.

Źródło: czemar sprężarki powietrza