24 maja, 2024
OSTATNIO!
20 września, 2021

Kiedy należy zamówić kontener na odpady

Autor 0 402 Views

Kontenery na odpady pozwalają na odpowiednie zarządzanie odpadami, w zakresie ich gromadzenia oraz wywozu. Są istotnym elementem w gospodarce odpadami, która dotyczy nie tylko placu budowy czy przeprowadzanego remontu, ale również lokalnej polityki dążącej do racjonalnego zarządzania różnego typu odpadami na terenach publicznych i prywatnych. Kiedy wobec tego należy zamówić kontener na odpady?

Gospodarka odpadami

Stały rozwój gałęzi gospodarki, jakim jest budownictwo, a także lokalna polityka dotycząca utrzymania porządku na terenach nie tylko publicznych, ale także prywatnych wpłynęły na wzrost znaczenia działań w zakresie gospodarki odpadami. Zarządzanie odpadami, a więc sposób ich magazynowania i wywozu zostały uregulowane prawnie. W ten sposób wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych czy remontowych  (np. gruz, zerwane podłogi,  folie, styropiany, deski, listwy i inne) nie mogą być w żadnym wypadku składowane bezpośrednio w odpadach komunalnych. Co więcej, nie mogą być również spalane i wyrzucane na otwartych terenach, np. leśnych.  Tego typu odpady pobudowlane czy poremontowe mogą zawierać szkodliwe substancje, mające negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego. 

Odpowiednie zagospodarowanie odpadów budowlanych i poremontowych jest dość restrykcyjnie regulowane prawnie. Bez względu na rodzaj i wielkość przedsięwzięcia, zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak również osoby prywatne zobowiązani są do stosowania specjalnych kontenerów, które umożliwiają odpowiednie gromadzenie oraz wywożenie wszelkiego typu odpadów. 

Zastosowanie kontenerów na odpady

Ilość odpadów budowlanych i poremontowych, jaka generowana jest przede wszystkim przy dużych przedsięwzięciach, znacznie utrudnia ich odpowiednie zagospodarowanie oraz realizację transportu we własnym zakresie. Realizacji zadań związanych z właściwym gromadzeniem oraz wywozem nastręcza problemy szczególnie przy inwestycjach, generujących dużą lub bardzo dużą liczbę odpadów. Co więcej, samodzielna realizacja wywozu jest nie tylko trudna, ale również znacznie droższa. Firmy specjalizujące się w tego typu usługach zapewniają konkurencyjne ceny i ogromną oszczędność czasu jednocześnie likwidują ryzyko otrzymania kar za nieprawidłowe składowanie i wywóz odpadów. Warto w tym celu skorzystać z szerokiej oferty firm oferujących różnego rodzaju kontenery na odpady. Wśród nich dostępne są pojemniki przeznaczone na gromadzenie gruzu oraz wszelkiego typu odpadów o mniejszych gabarytach, które posiadają niewysokie burty. 

Kontenery wymagają zagospodarowania większej powierzchni, niż ma to miejsce w przypadku worków na odpady typu „Big Bag”. Istotne jest, aby obszar, na którym ma stanąć kontener, był odpowiednio przygotowany i pozwolił na dojazd samochodu ciężarowego HDS realizującego jego transport i rozładunek. Oferowane kontenery przeznaczone są do gromadzenia odpadów, m.in:

  • odpadów pochodzenia naturalnego (drzew, krzewów, liści, ziemi, gałęzi),
  • odpadów komunalnych, szkła, tworzyw sztucznych, wykładzin, wszelkiego typu tekstyliów,
  • odpadów pobudowlanych, w tym gruzu, betonu, 
  • stałych nieczystości,
  • złomu.

Niezwykle szeroki wybór kontenerów oraz usług związanych z ich transportem i rozładunkiem, pozwala na optymalne dopasowanie odpowiedniego sposobu zagospodarowania odpadów do potrzeb danego przedsięwzięcia. Prywatni inwestorzy oraz małe firmy najczęściej korzystają z mniejszych kontenerów i worków typu  „Big Bag”. Z kolei większe firmy oraz deweloperzy zyskują na dużych kontenerach, które nie wymagają częstego wywozu odpadów. Firmy oferujące wynajem kontenerów oferują w pełni kompleksowe usługi, a więc także ich dostawę i odbiór. Transport oraz rozładunek kontenerów realizowany jest przy użyciu specjalistycznych samochodów ciężarowych HDS.