24 maja, 2024
OSTATNIO!
  • Home
  • Technologie
  • Zbiorniki podziemne i naziemne na propan, wybierz najlepsze rozwiązanie
20 września, 2019

Zbiorniki podziemne i naziemne na propan, wybierz najlepsze rozwiązanie

Autor 0 1299 Views

W czasie przeprowadzania inwestycji początkowej związanej z wyposażaniem domu w instalację na gaz, przed inwestorem staje wiele wyborów, których musi dokonać. Część z tych decyzji pomoże podjąć specjalistyczna firma przeprowadzająca inwestycję. Jednak wciąż wiele postanowień inwestor będzie zmuszony podjąć sam. Jedną z takich decyzji jest wybór pomiędzy zbiornikiem podziemnym i naziemnym. Aby decyzja była w pełni świadoma, przemyślana, należy dokładnie zaznajomić się z cechami obu typów zbiorników. W tym artykule przedstawimy, jakie są ich wady i zalety.

Czym kierować się przy wyborze zbiornika na gaz propan?

Bywa, że wybór zbiornika na gaz dokonuje się niejako sam. Może to wynikać na przykład z aktualnej dostępności. Nie jest to jednak zalecana metoda decydowania o tak poważnej kwestii. Jest to bowiem zakup na lata i warto podjąć świadomą i przemyślaną decyzję, której później nie będzie się żałować. Decyzja o wyborze konkretnej wielkości zbiornika to osobna kwestia. Należy uwzględnić metraż domu, liczbę sprzętów, które będą zasilane gazem ze zbiornika i liczbę mieszkańców. W wyliczeniach z pewnością pomogą specjaliści i decyzja będzie dużo łatwiejsza. Jeśli natomiast chodzi o wybór pomiędzy zbiornikiem naziemnym i podziemnym, to należy dokładnie przeanalizować wady i zalety każdego z tych rozwiązań. Choć bywa i tak, że kwestią decydującą pozostaje wielkość działki i możliwość zlokalizowania na niej konkretnego zbiornika.

Podziemne zbiorniki na gaz propan

Podziemne zbiorniki wymagają zdecydowanie mniej miejsca niż zbiorniki naziemne. Może wydawać się to dziwne, ale tak jest w istocie. Nie wynika to z samej wielkości zbiornika, ale z przepisów prawa. Wiążące jest tutaj Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określono w nim precyzyjnie minimalne odległości, jakie należy zachować przy montażu zbiorników na gaz propan o konkretnych pojemnościach. Odległości te są różne dla zbiorników podziemnych o pojemności 2700 l i 4850 l. Zbiorniki o większej pojemności niż 4850 l rzadko są montowane na prywatnych posesjach. Jednocześnie decydując się na zbiornik, którego pojemność przekracza 7 m3 będziemy musieli starać się o pozwolenie na budowę.

Wymogu takiego nie ma dla mniejszych zbiorników, dla których wystarczy jedynie zgłoszenie budowy zbiornika w odpowiednim urzędzie. W przypadku podziemnego zbiornika na gaz o pojemności 2700 l musi on zachować odległość 1 m od budynków mieszkalnych, 0,5 m od granicy sąsiedniej działki. Dla zbiornika podziemnego o pojemności 4850 l odległości te wynoszą 2,5 m od budynków mieszkalnych i 1,25 m od granicy sąsiedniej działki. Natomiast niezależnie od wielkości zbiornika na gaz propan należy także pamiętać o zachowaniu co najmniej 8 m od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu oraz 3 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej przy napięciu mniejszym niż 1 kV i 15 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej przy napięciu większym bądź równym niż 1 kV.

Bezwzględnie należy także pamiętać o zakazie umieszczania zbiorników w naturalnych zagłębieniach terenu. Mimo to, dzięki zakopaniu zbiornika w specjalnie przygotowanym do tego miejscu, pozostaje on całkowicie niewidoczny, a dzięki temu cała posesja pozostaje estetyczna i bardziej atrakcyjna wizualnie.

Naziemne zbiorniki na gaz propan

Naziemne zbiorniki na gaz wymagają zachowania większych odległości, dlatego sprawdzają się na większych posesjach. Dodatkowo, należy pamiętać, że zbiornik naziemny pozostaje całkowicie widoczny i może to zakłócić estetykę obejścia. Jeśli natomiast chodzi o minimalne odległości, jakie użytkownik ma obowiązek zachować – dla zbiornika o pojemności 2700 l jest to 3 m od budynków mieszkalnych i 1,5 m od granicy sąsiedniej działki. Zbiornik na gaz o pojemności 4850 l powinien być umieszczony w odległości co najmniej 5 m od budynków mieszkalnych i 2,5 m od granicy sąsiedniej działki. Również tutaj niezależnie od wielkości zbiornika musi być on oddalony nie mniej niż 8 m od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu. Ponadto trzeba zachować 3 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej przy napięciu mniejszym niż 1 kV oraz 15 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej przy napięciu większym bądź równym niż 1 kV. Dla jednych użytkowników kwestią decydującą będą te właśnie odległości, dla innych natomiast estetyka posesji. Należy więc dokładnie rozważyć wszystkie aspekty.

Źródło: LPG Direct – dostawca gazu grzewczego i LPG

Następny

Systemy uzdatniania sprężonego powietrza

20 września, 2019 0