24 maja, 2024
OSTATNIO!
  • Home
  • Technologie
  • Transport samochodowy i transport kolejowy – czy warto je łączyć
20 września, 2019

Transport samochodowy i transport kolejowy – czy warto je łączyć

Autor 0 2060 Views

Współczesny transport musi odpowiadać na wysokie wymagania klientów. Optymalizacja kosztów i czasu podróży oraz poziom bezpieczeństwa przewożonych towarów stają się czołowymi problemami, z którymi muszą zmierzyć się dzisiejsi przedsiębiorcy. Czy rozwiązaniem jest transport multimodalny łączący różne rodzaje transportu – np. kolejowy i samochodowy?

Transport samochodowy jest najpopularniejszym rodzajem transportu. Ma on również szereg zalet, można się nim bowiem dostać wszędzie tam, gdzie dostępu nie ma kolej ani statek. Niestety, samochód jest środkiem transportu, który jest silnie uzależniony od pogody, a także w znacznej mierze przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, cechuje go również wysoki współczynnik wypadków.

Z kolei transport kolejowy charakteryzuje się niezwykle dużą ładownością, doskonale sprawdza się przy przewożeniu towarów na znaczne odległości, w jego przypadku nie istnieje również, powszechnie znane w transporcie samochodowym zjawisko korków. Niestety, kolej nie dociera wszędzie, a budowa nowych linii kolejowych jest niezwykle kosztowna. Jednak czynnikiem, jaki decyduje również o konkurencyjności transportu kolejowego jest znikomy wpływ, jaki wywiera on na środowisko.

Transport samochodowy i kolejowy jako wspólne rozwiązanie

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można było zaobserwować dominację transportu samochodowego, jednak uruchomienie wielu inwestycji infrastrukturalnych sprawiło, iż transport kolejowy, po długoletnim niewystarczającym wykorzystaniu jego potencjału sukcesywnie zyskuje na popularności. Coraz powszechniejsze jest również łączenie obu wymienionych środków transportu, co ma wiele zalet.

Podstawową korzyścią takiego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość szybkiego przewozu towarów, co przekłada się na niższe koszty procesu transportowego. Towary są odbierane od nadawcy, dowożone samochodami na stację kolejową, przeładowywane do wagonów towarowych, a później już bez niepotrzebnych postojów są transportowane do celu. Często zachodzi konieczność kolejnego ich przeładowania na samochody ciężarowe i dowóz do miejsca, w jakie mają finalnie trafić. Jednak dzięki wykorzystaniu kolei eliminowane są zbędne postoje, na jakie natrafiają kierowcy samochodów ciężarowych, jak przestoje na przejściach granicznych czy wspomniane korki.

Transport multimodalny

Aby jeszcze bardziej usprawnić proces przewozu towarów wykorzystuje się w transporcie kontenery, które stanowią ujednolicone jednostki ładunkowe. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać zalety obu rodzajów transportu, a także maksymalnie skrócić procesy związane z załadunkiem i wyładunkiem towaru, eliminuje ponadto konieczność wystawiania dodatkowej dokumentacji. Zabezpieczony w kontenerze towar nie jest narażony na działanie niekorzystnych warunków transportowych, czy na uszkodzenia, nie wpływają na niego również warunki atmosferyczne.

W licznych wypadkach kontenery zastępują klasyczne wagony kolejowe, za sprawą modyfikacji jednostek kontenerowych można je zastosować do przewożenia nie tylko ładunków drobnicowych, ale także masowych, płynnych oraz materiałów niebezpiecznych.

Prognozy na przyszłość

Obecnie transport samochodowy oraz kolejowy doskonale się uzupełniają i przestały być dla siebie środkiem konkurencyjnym. Biorąc pod uwagę potencjał transportu multimodalnego, który umożliwia doskonałe wykorzystanie kolei oraz transportu drogowego, prognozuje się coraz powszechniejsze stosowanie takiego rozwiązania. Również firmy spedycyjne, organizując procesy transportowe, wykorzystują wszystkie zalety obu rodzajów transportu, aby maksymalnie zoptymalizować koszty, a także skrócić do minimum czas przewozu ładunków.

Szczególnie w przypadku konieczności przewożenia ładunków na duże odległości przez obszary, gdzie sieć dróg i autostrad nie jest dostatecznie rozwinięta, połączenie transportu drogowego z kolejowym przynosi wymierne rezultaty. Stała poprawa infrastruktury kolejowej pozwala również na zwiększenie średniej prędkości pociągów oraz stworzenie spójnej sieci połączeń, która będzie jeszcze bardziej odpowiadała potrzebom przewoźników.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog Warszawa