24 maja, 2024
OSTATNIO!
  • Home
  • Life Style
  • Kiedy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą i obuwie dla pracowników?
20 grudnia, 2019

Kiedy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą i obuwie dla pracowników?

Autor 0 1322 Views

Pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi odzieży roboczej w określonych przypadkach. To, kiedy pracownikom przysługuje odzież i obuwie robocze definiują przepisy Kodeksu pracy. Z artykułu dowiecie się, kiedy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odzieży roboczej i obuwia osobom zatrudnionym w jego przedsiębiorstwie.

Kodeks pracy a odzież robocza

W artykule 237 (7) Kodeksu pracy ustawodawca zawarł przepis stanowiący, iż pracodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia pracownikom butów oraz odzieży roboczej, jeśli podczas wypełniania przez nich powierzonych im zadań ich własna odzież oraz obuwie mogą ulec zniszczeniu, bądź znacznemu zabrudzeniu, a także wtedy, kiedy decydują o tym technologicznie i sanitarne wymagania, bądź zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odzież oraz obuwie robocze powinny zostać przydzielone pracownikowi nieodpłatnie, są one własnością pracodawcy. Jeśli więc w stosunku do danego pracownika zostanie rozwiązany stosunek pracy, musi on taką odzież zwrócić. Podobnie, jeśli utracił on buty lub odzież roboczą z własnej winy, bądź poprzez nieodpowiednie ich traktowanie dopuścił do ich zniszczenia, musi zwrócić pracodawcy kwotę będącą niezamortyzowaną częścią utraconego lub zniszczonego wyposażenia.

Kto decyduje o rodzaju butów i odzieży roboczej?

Do pracodawcy należy także ustalenie, w jaki rodzaj obuwia roboczego oraz odzieży powinien wyposażyć swoich pracowników, on również określa przewidywane okresy ich użytkowania. Zasady dobrych praktyk sugerują jednak, iż takich ustaleń powinien on dokonywać po konsultacjach z pracownikami. Pracodawca winien również sporządzić tabele norm, określające  przydział odzieży oraz butów roboczych, mogą one na przykład stanowić część regulaminu pracy. Warto pamiętać, iż obuwie i odzież robocza mogą być używane tak długo, jak długo możliwa jest ich naprawa, która pozwala na zachowanie przez nie ochronnych oraz użytkowych cech.

Kodeks pracy przewiduje również pewne wyjątki, bowiem pracodawca może ustalić wykaz stanowisk, na których istnieje możliwość używania przez pracowników odzieży własnej czy własnego obuwia, jako odzieży roboczej. Jednak również w tym przypadku ta odzież i buty muszą spełniać wymagania BHP. Ponadto nie jest to możliwe w odniesieniu do stanowisk, na których wykonywane prace wiążą się z bezpośrednią obsługą maszyn oraz urządzeń technicznych, a także wszelkich prac, podczas wykonywania których pracownicy narażeni są na silne zabrudzenie lub skażenie odzieży oraz obuwia roboczego materiałami biologicznymi, substancjami chemicznymi, czy promieniotwórczymi.

Pranie i konserwacja odzieży i obuwia roboczego

Również na pracodawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania, aby odzież i obuwie robocze nie traciły swoich właściwości, musi więc zapewnić ich odpowiednie pranie, a w tym także odpylanie czy odkażanie, naprawę oraz konserwację. Takiemu praniu, a także odkażaniu lub odpylaniu powinna zostać poddana wszelka zanieczyszczona odzież, zaś jeśli jest ona zanieczyszczona substancjami, jakie mogą powodować skażenie innej, jednocześnie pranej odzieży, czy też została w znacznym stopniu zabrudzona, musi podlegać praniu w specjalnie do tego celu urządzonej pralni. Może też być przewożona w zamkniętych pojemnikach do wyspecjalizowanych w praniu takiej odzieży pralni. Pracodawca odpowiada także za warunki, w jakich odzież oraz obuwie robocze są przechowywane.

Pracownicy sami powinni kontrolować czystość i sprawność odzieży i obuwia roboczego, jednak dbałość o ich stan oraz o stosowanie zgodnie z przeznaczeniem spoczywa na osobie kierującej pracownikami. Jeśli wydana pracownikowi odzież lub buty robocze przestają spełniać swoje funkcje, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania nowej odzieży czy butów roboczych. Niektóre elementy odzieży roboczej nie muszą być nowe, pracownik może otrzymać odzież używaną, pod warunkiem, iż zachowała ona swoje właściwości. Warto jednak wiedzieć, że obuwie robocze oraz bielizna robocza przydzielane pracownikowi bezwzględnie muszą być nowe.

Należy pamiętać, iż pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego niezbędnych środków ochrony, jeśli są one wymagane na danym stanowisku pracy. Odpowiada on również za odpowiednie przeszkolenie pracowników, dotyczące właściwego użytkowania wszelkich środków ochrony.

Źródło: Glovex – import i dystrybucja BHP